TDSN (10 in 1)

0

Total Digestive System revitalsation

Sửa đổi hệ thống và cải thiện hệ tiêu hoá

A combo of Liver, Placenta, Pancreas, Nerve, Stomach, Intestine, Kidney, Mesenchyme, Smooth Muscle, Spleen

Combo cải thiện của Gan, Nhau thai, Tụy, Thần kinh, Dạ dày, Ruột, Thận, Trung bì, Cơ trơn, Lá lách

Sản phẩm đạt chuẩn
  • Sản Phẩm được FDA chứng nhận
  • Mã sản xuất FDA:54GCHD2
  • Sản phẩm chính hãng - nhập khẩu chính ngạch