BCS REVITALISATION (3 in 1)

0

Bone, Cartilage, Synovial

BSC combo 3 trong 1 dành cho phục hồi chức năng xương, sụn, hoạt dịch

Sản phẩm đạt chuẩn
  • Sản Phẩm được FDA chứng nhận
  • Mã sản xuất FDA:54GCHD2
  • Sản phẩm chính hãng - nhập khẩu chính ngạch