AP REVITALISATION

0

AP tăng sinh lực và đề kháng, xem như Viagra tự sinh

Placenta + Mesenchyme

Nhau thai + trung mô

Sản phẩm đạt chuẩn
  • Sản Phẩm được FDA chứng nhận
  • Mã sản xuất FDA:54GCHD2
  • Sản phẩm chính hãng - nhập khẩu chính ngạch